KRB studio Miloslav Šebek - Paliva a ekologie

KrbyKachlePeceEkologieGalerie

Paliva

Home Servis Odkazy Kontakty

E-mail
E-mail

Paliva a ekologie

Cyklus

Mnou nabízené produkty splňují nejvyšší nároky na techniku spalování a splňují nejvyšší hodnoty emisí (BlmSchV, s platností od roku 2009).

Nová generace topných vložek ovládaných ručně či počítačem, spalují mnohem čistěji než požadují normy. Hodnoty škodlivin se stále více přibližují hodnotám u plynových hořáků. Dalším pokrokem ve stavbě je zlepšená tepelná izolace ohniště a tím zkrácená roztápěcí fáze při níž vzniká nejvíce škodlivin. U špičkových kachlových kamen lze dosáhnout téměř 90 % účinnosti, protože výměníkové plochy stanovené a dimenzované přímo pro vložku, zaručují pomalé předávání tepla a nízké hodnoty odcházejících spali.

Zatím jediným problémem je člověk, topič a ten se to snadno naučí. Základ je suché dřevo do 15% vlhkosti!

Dnes pro pohodlí, které ale stojí peníze, existuje elektronické ovládání kamen, tzv. digitální regulační technika.

Lokální topidla na spalování biomasy

Používají se pro vytápění malých prostor v oblastech, kde je dostatek paliva. Mohou být doplňkem ústředního vytápění, připojená na radiátorový okruh.

  • Krbová kamna (ocelová nebo kachlová) teplovzdušná, ohřívají okolní vzduch nasáváním do otvorů mezi vnitřním a vnějším pláštěm topidla. Ohřátý vzduch vystupuje otvory v horní části kamen do místnosti. Podíl sálavé složky tepla od kamen činí cca 25 – 30% a projevuje se hlavně při chladnutí, nebo ukončení vytápění.
  • Klasická, ocelová, litinová sporáková kamna, která jsou kombinací přímotopných a stáložárných kamen. Snadno se rozehřívají, dokonalým spalováním produkují více tepla, než je potřeba.
  • Cihlové pece, kachlová kamna na dřevo s vysokou účinností, jsou dostatečným zdrojem tepla po celý den. Poskytují příjemné sálavé teplo, čímž jsou ve srovnání s radiátorovým vytápěním úspornější. Podíl sálavé složky tepla od kamen činí cca 25 – 30% a projevuje se hlavně při chladnutí, nebo ukončení vytápění.

Výhody:

  • Levný provoz, zejména pokud je vlastní zdroj paliva.
  • Možnost kombinace s ústředním vytápěním na plyn, elektrickou energii. V přechodném období (jaro, podzim) mohou plně krýt potřebu tepla. Úspory mohou dosáhnout až 30% původních nákladů.
  • Nízká pořizovací cena zařízení.

Emise škodlivin

Při správném spalováním biomasy se uvolňuje jen tolik oxidu uhličitého, kolik je zpět absorbováno rostoucími rostlinami. Nedochází tedy ke zhoršování skleníkového efektu. Biomasa obsahuje pouze zanedbatelné množství síry, při spalování nevzniká oxid siřičitý. Hodnoty emisí oxidů dusíku jsou závislé na množství dusíkatých látek v biopalivu. Neměla by se spalovat biomasa s obsahem dusíku vyšším jak 1,5% (mladé rostliny, jeteloviny). Hodnoty oxidů dusíku závisí také na teplotě spalování. Při teplotě vyšší než 1 200 oC v topeništi dochází k jejich uvolňování.

Nabídka paliv

Dřevo, dřevěné brikety, pelety, kůra
Elektrické imitace ohně

Palivo Palivo

(c) sfilp@post.cz, poslední aktualizace: 18.04.2008